Legutóbbi számunkból

Tartalom
Próbaszám
Médiaajánló
 

A Jövő Járműve


Általános Felhasználási Feltételek

 A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) tartalmazza a X-Meditor Kft. (9023 Győr, Csaba u. 21. ; Cg. 08-09-004469) által üzemeltetett online piacterek és társoldalaik használatára vonatkozó feltételeket. Az "Elfogadom a felhasználási feltételeket" gombra való kattintással a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a X-Meditor Kft.-vel, elfogadva a jelen Általános Felhasználási Feltételeket. A X-Meditor Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a X-Meditor rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a feliratkozottak számára küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

Regisztrációval kapcsolatos információ:

 Az X-Meditor Kft. által működtetett oldalak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog- és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben az X-Meditor Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A regisztrációnál megadott adatokat a felhasználó kérésének megfelelően diszkréten kezeljük. A megjelenítendő információkat az ”Adatlapom” menüpont alatt van lehetőség változtatni és engedélyezni.

Szerzői jogok:

Azzal, hogy belép a www.jovojarmuve.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az jovojarmuve.hu webszájton ("lap") található tartalom az X-Meditor Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az X-Meditor Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az X-Meditor Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az X-Meditor Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A jovojarmuve.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az X-Meditor Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek, más internetes médiumok, portálok, honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt áll(hat)nak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 Felelősségvállalás:

Az X-Meditor Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A jovojarmuve.hu információit, szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy a szöveg nem sérti más, harmadik személy személyiségi jogait, továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza, vagy korlátozza, vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti. E jogok megsértése miatt kizárólag a hirdetőt, felhasználót terheli felelősség. A hirdető, felhasználó objektív felelősséggel tartozik a jovojarmuve.hu-val szemben és köteles megtéríteni a jovojarmuve.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

A jovojarmuve.hu nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett hozzászólások helyességéért vagy valóságtartalmáért; a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállásából, a honlap megváltozásából eredő esetleges károkért; a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért. Mindemellett a jovojarmuve.hu megtesz mindent a szolgáltatásai zavartalan működéséért.

Események:

A jovojarmuve.hu "Események" menüpont alatt található információkért és dátumokért csakis a saját rendezvényei tekintetében vállal felelősséget. A szerkesztőség törekszik a tökéletes tartalom előállítására, de kérünk mindenkit, hogy a nem az X-Meditor Kft. által szervezett eseményekről a rendező szerveknél részletesen is tájékozódjanak.

Moderálás, változtatás, szabálytalan hirdetések törlése:

A jovojarmuve.hu tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás, valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak. Fenntartjuk a jogot reklámok és egyéb, a jovojarmuve.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére azokban az esetekben, ha:

* ellenkezik a jovojarmuve.hu jelen szabályzatával

* megtévesztő információt tartalmazó bejegyzés

* jogsértést megvalósító információ

* a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, nem a rovat jellegének megfelelő bejegyzés

* a tartalom szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért

* erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz; félelemérzetet kelt

* megítélésünk szerint árthat a jovojarmuve.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak.

A jovojarmuve.hu-nak jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat törölje, módosítsa, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Kapcsolat:

Ha kérdése, technikai problémája van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.